فیلترهای کامپوزیتی پمپ تصفیه هوا

فیلترهای کامپوزیتی پمپ های تصفیه هوا

برخی دستگاه های تصفیه هوا و نیز پمپ های خلا نیاز به فیلترهای کامپوزیتی خاصی دارند که اغلب وارداتی بوده و علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد برای شرکت متقاضی، به خاطر شرایط خاص کشور و برخی تحریم ها، امکان تامین این فیلترها به سختی انجام میگیرد. در راستای اهداف شرکت مدیسا پلیمر آریا در جهت توسعه محصولات دانش بنیان، و به دنبال درخواست یکی از شرکت های دانش بنیان سازنده پمپ های هوای خاص، که با مهندسی معکوس اقدام به بومی سازی و تولید این پمپها نموده بودند، فیلترهای مورد نیاز این پمپها مهندسی معکوس گردید و با بررسی جنس و ویژگی ها و خواص کاربردی آن، نسبت به طراحی و تولید فیلترهای مذکور در شرکت مدیسا پلیمر آریا اقدام شد. این فیلترهای کامپوزیتی علاوه بر جذب آلودگی های معلق، با توجه به خواص ویژه آن، جاذب صدای پمپ های مذکور و همچنین جاذب رطوبت هوای ورودی به منظور کاهش خرابی ناشی از زنگ زدگی قطعات فلزی و نیز افزایش راندمان و کارایی این پمپ ها میگردد. این فیلترهای ویژه، بنا به تقاضای شرکت متقاضی تولید میگردد.

پارچه کربن اکتیو
پودر و نانو پودر پروتئینی فیبروئین و سریسین ابریشم طبیعی
فهرست