دستگاه تسهیل کننده گردش خون

دستگاه تسهیل کننده گردش خون

دستگاه تسهیل کننده گردش خون دستگاهی متشکل از دو بخش است، آسینچه باد شونده که بر روی پای بیمار ( کف پا یا ساق پا یا ساق و قسمتی از ران پا) بسته می شود و پمپ باد که به صورت تناوبی آستینچه باد شونده را از باد پر و سپس خالی می کند.

پمپ باد این دستگاه تنها وظیفه پر و خالی کردن آستینچه را ندارد، این دستگاه می بایست از صحت عملکرد خود آگاه باشد تا ضمن عملکرد مناسب برای بیمار و جلوگیری از DVT  (ترمبوز سیاهرگی عمقی ) به بیمار آسیبی نزدند و همچنین نارضایتی ای برای او ایجاد نکند. پمپ باد از اجزای متفاوتی تشکیل شده است که اگرچه بیشتر این قطعات از کشورهای خارجی تهیه شده است اما به واسطه دانش شرکت در کنار هم قرار گرفته اند. این اجزا عبارتند از

  • شیر های پنوماتیکی مینیاتوری
  • پمپ هوا
  • شیر های تخلیه هوا
  • سنسور فشار
  • تجهیزات الکتریکی پایه

به منظور جلوگیری از تشکیل DVT می باست از فشار  45mmhg  در ناحیه ساق و ران پا و 135mmhg در ناحیه کف پا به منظور ماساژ دادن این اندام استفاده شود. ماساژ دادن این اندام باعث تسهیل جریان خون می شود و از ایجاد ترومبوز جلوگیری می کند. پمپ می بایست به طور دقیق این فشار را تامین کند فشار بیشتر باعث درد و ناراحتی بیمار می شود و فشار کمتر موثر نخواهد بود. پمپ تولید شده در شرکت با دقت کاملا مطلوبی این فشار را تامین می کند.

محصول تستی
ماسک FFP1
فهرست