همکاری با ما

شرکت دانش بنیان مدیسا پلیمر آریا
 همواره در جستو جوی نیروی انسانی فعال و با انگیزه که ضامن اجرای استراتژی و حرکت بسوی تعالی و بقای شرکت می باشد ، است.درصورت تمایل به همکاری با شرکت لطفاً رزومه خود را به آدرس info@medisatex.com ایمیل نمایید.همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از محصولات شرکت سوالات خود را به همین آدرس ارسال نمایید.

ایده ها

کمک به شکوفایی و اجرای ایده های مرتبط با حوزه منسوجات خاص

طراحی و تولید

طراحی، تولید و بهبود خواص منسوجات فنی

نیاز سنجی

نیاز سنجی و بررسی و نیز مهندسی معکوس و اجرای پروژه های مرتبط با انواع فیلترهای خاص کاربردی در صنایع

فیلترینگ

بومی سازی دانش فنی و بهبود خواص و کارایی و جایگزینی انواع فیلترهای هوای صنعتی

بومی سازی

بومی سازی دانش فنی و بهبود خواص و کارایی و جایگزینی انواع فیلترهای هوای صنعتی

پودرها

طراحی و تولید برخی پودرها و نانوپودرهای مواد زیستی با کاربرد آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی

جهت ارائه هرگونه طرح ویا پیشنهاد همکاری با واتساپ 09021511097 ارتباط حاصل نمایید.

فهرست