منسوجات دانش بنیان نانوهلسی (NH-MPA)

منسوجات نانوهلسی شرکت مدیسا پلیمر آریا یزد (NH-MPA)  پارچه هایی حاوی مواد جاذب نانوساختار بسیار متخلخل است، که قابلیت جذب بسیار بالایی به منسوج مذکور میبخشد. منسوج NH-MPA که محصول نواورانه شرکت مدیساپلیمر اریا است، در دسته مواد جاذب، با سرعت جذب زیاد و ظرفیت جذب بالا، دارای مزایای زیادی است که انتظار میرود به عنوان محصولی در رقابت با منسوجات کربن فعال، جایگاه ویژه ای در صنعت فیلتراسیون خصوصا در صنایع دارای الایندگی شیمیایی، گازهای سمی و آلاینده های زیستی به خود اختصاص دهد.

منسوجات نوین NH-MPA با دارابودن قابلیت انعطاف پذیری بالا و بدون تاثیر منفی بر خواص کاربردی منسوج مورد استفاده، سبب ایجاد خاصیت جذب بالای گازهای سمی، بوی نامطبوع، بخارات شیمیایی، و عوامل مضر زیستی پراکنده در هوا میگردد.

ساختار ویژه این منسوج با داشتن تخلخل بسیار زیاد و فعالیت سطحی بالای مواد به کار رفته، علاوه بر ایجاد خاصیت جذب بالا، سبب بهبود خوص ترشوندگی و جذب رطوبت در منسوجات غیر ابدوست گردیده و کارایی انها را بهبود میبخشد.

خواص مختلف و ویژه منسوجات نوین NH-MPA ضرورت استفاده از آن را در صنایع مختلف از جمله صنایع با آلایندگی بالا، صنایع شیمیایی، صنایع نظامی و دفاعی، و بهداشت و سلامت و عمومی، ضروری مینماید.

منسوجات NH-MPA موفق به دریافت گواهی نانومقیاس از ستاد فناوری نانو و نیز گواهینامه استاندارد فناوری محصول دانش بنیان (KB-COP) از اداره استاندارد ایران گردیده است.

NH-MPA از شما در مقابل عوامل آلاینده های شیمیایی، میکروبی و سمی محافظت خواهد کرد.

نمودار خواص جذبی منسوج CA-MPA در مقایسه با NH-MPA و نمونه شاهد

جدول خواص جذبی منسوج CA-MPA در مقایسه با NH-MPA و نمونه شاهد

فهرست