تاییدیه ها و مجوز ها

تایید نانو مقیاس ماسک N99

تایید نانو مقیاس ماسک N95

گواهینامه 2015 |iso 9001

گواهینامه استاندارد GMP

گواهینامه 2016 |iso 13485

ارزیابی جایزه ملی
شرکت مدیسا پلیمر آریا با امتیاز 244.75موفق به کسب سطح توانمندی “يک ستاره” شده است.

فهرست