پارچه کربن اکتیو

پارچه کربن اکتیو منسوجات کربن اکتیو شرکت مدیسا پلیمر آریا (CA-MPA)، پارچه هایی حاوی کربن فعال با ساختار بسیار متخلخل…

پارچه نانوجاذب

پارچه نانوجاذب منسوجات نانوهلسی شرکت مدیسا پلیمر آریا (NH-MPA)  پارچه هایی حاوی مواد جاذب نانوساختار بسیار متخلخل است، که قابلیت…

فرم ثبت سفارش

فهرست