خدمات

شرکت مدیسا پلیمر آریا
با داشتن نیروهای فنی و تیم های مشاوره ای مختلف متخصص در زمینه مهندسی نساجی و مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای مرتبط، امادگی دارد تا در زمینه موارد یاد شده به شرکت ها یا افراد متقاضی مشاوره های لازم را ارائه نماید.

فراوری و بهینه سازی منسوجات مختلف پزشکی و طراحی و تولید منسوجات پزشکی خاص، طراحی و تولید صنعتی نانو الیاف پلیمری و یا پوشش کاری زمینه های منسوجی با نانو الیاف یا نانو مواد مختلف، از جمله خدمات شرکت دانش بنیان مدیسا پلیمر آریا میباشد.

همچنین شکرت مدیسا پلیمر آریا، امادگی دارد تا روی منسوجات مختلف انواع فرایند های تکمیلی که سبب بهبود خواص و یا ایجاد خواص ویژه میگردد را انجام دهد. تکمیل های متداول که به صورت خدمات قابل انجام است شامل فرایند های فوق آب دوست نمودن و فوق آبگریز نمودن منسوجات مختلف، ضد آتش نمودن منسوجات، ضد باکتری و ضد ویروس نمودن منسوجات،فرایند لمینت نمودن منسوجات و تولید منسوجات کامپوزیتی با خواص ویژه از جمله خدمات قابل ارائه این شرکت دانش بنیان میباشد.

همچنین طراحی و تولید انواع فیلترهای خاص با ویژگی های جذبی مختلف و فیلترهای جاذب بو و گازهای سمی معلق در هوا از جمله خدمات این شرکت دانش بنیان میباشد.

فهرست