آدرس :

دفتر:    یزد-خ مطهری-پارک علم وفناوری اقبال-ساختمانa-واحدab1-5

تلفن : 035-37283271        

تلفن پشتیبانی فنی خریداران :  09125179621

****************************************************************************************************

 ایمیل:   

اینستاگرام : 

https://www.instagram.com/medisatex